Тренировките на революционният уред Vibro Plate са под въздействието на 3D вибрации и провокират така наречения тонинг рефлекс :за 1 секунда се постигат от 30 до 50 ритмични мускулни контракции. По този начин едновременно се тренират активните  и пасивните мускулни влакна като се  обхващат 95-97% от тях в мускулна  група. С по прости думи честите и 

силни вибрации карат вашите мускули да се стягат и отпускат неволно многобройни пъти за кратко време.  Продължителност: 30 – мин.Тази тренировка е много добро допълнение към месечните Ви кръгови тренировки. Дава разнообразие и още по голям ефект. Правете я от 2 до 4 пъти месечно.